Đầu sao 12 cạnh Koken 4020

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits khẩu 12 cạnh
Dòng sản phẩm: 4020
Với các đầu có cỡ từ M5 đến M18
Chiều dài: 60, 100, 120 hay 140mm

Đầu bits hoa thị 12 cạnh dạng khẩu
Dòng sản phẩm: 4020, khẩu cỡ 1/2 inch
Đầu mũi có kích thước lựa chọn từ M5 đến M18
Chiều dài có các lựa chọn từ 60, 100, 120 và 140mm

Thông số kích thước đầu bits hoa thị 12 cạnh dòng sản phẩm 4020:

 

Đầu bits khẩu hoa thị 12 cạnh, Koken 4020.60-M16, Koken 4020.100-M18, Koken 4020.60-M14
Với cỡ M14 chiều dài cần là 60, chọn mã số tương ứng là 4020.60-M14


Thông số kích thước loại đầu sao 12 cạnh của Koken:
 

Kích thước đầu sao 12 cạnh, Koken XZN, đầu bits sao 12 cạnh,
Có các lựa chọn cho đầu hoa thị (sao) 12 cạnh từ M4 đến M18
Bộ sao 12 cạnh dạng khẩu, koken RS4020/6-L60, Bộ sao 12 cạnh với 6 cỡ từ M5 đến M14
Mã số: RS4020/6-L60
Chiều dài: 60mm
Thanh giữ khẩu


Đối với kiểu đầu khẩu cỡ 3/8 inch, tham khảo dòng sản phẩm 3020:
 

Đầu bits khẩu hoa thị 12 cạnh, Koken 3020.50-M16, Koken 3020.100-M12, Koken 3020.50-M14
Với cỡ M14 chiều dài cần là 50, chọn mã số tương ứng là 3020.50-M14
Với đầu khẩu cỡ 3/8 inch có các lựa chọn về chiều dài là 38, 50, 100 và 120mm
Bộ đầu bits sao 12 cạnh Koken, Koken RS3020/7-L50, đầu bits sao 12 cạnh. Bộ sao 12 cạnh với 7 cỡ từ M4 đến M14
Mã số: RS3020/7-L50
Chiều dài: 50mm
Thanh giữ khẩu
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang