Đầu sao 6 cạnh Koken 3025

Nhà sản xuất: Koken

Đầu bits khẩu 6 cạnh
Dòng sản phẩm: 3025
Với các đầu có cỡ từ 10IP đến 55IP
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu bits hoa thị 6 cạnh dạng khẩu
Dòng sản phẩm: 3025, khẩu cỡ 3/8 inch
Đầu mũi có kích thước lựa chọn từ 10IP đến 55IP
Chiều dài có các lựa chọn từ 50mm

Thông số kích thước đầu bits hoa thị 6 cạnh dòng sản phẩm 3025:

Đầu soa 6 cạnh, Koken 3025IP, Koken 3025.50-30IP Với cỡ 30IP chiều dài 50mm, mã số tương ứng là 3025.50-30IP
Với đầu khẩu cỡ 3/8 inch có chiều dài cơ bản là 50mm
Có các lựa chọn cho đầu mũi từ 10IP đến 55IP
Bộ tháo ốc 6 cạnh, Koken RS3025/8-IP, đầu tuýp Koken 6 cạnh 9.5 Bộ sao 6 cạnh với 8 cỡ từ 20IP đến 505IP
Mã số: RS3025/8-IP
Chiều dài: 50mm
Thanh giữ khẩu 3/8 inch
Koken RSX025/11-IP, bộ sao Koken 6 cạnh, Koken 3025IP, Koken 3025.50IP Bộ sao 6 cạnh với 11 cỡ từ 10IP đến 60IP
Mã số: RSX025/11-IP
Thanh giữ khẩu
. Loại 1/4 inch: 10IP đến 27IP
. Loại 3/8 inch: 30IP đến 50IP
. Loại 1/2 inch: 55IP, 60IP
Đầu sao 6 cạnh, TorxPlus, TORXplus, Koken Torxplus, Koken 3025.50-30IP


Đối với kiểu đầu khẩu cỡ 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025:

Koken 4025.60-45IP, Koken 4025IP, Koken 4025.100-55IP
Với cỡ đầu khẩu 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 4025.60 IP hoặc 4025.100 IP
Với các lựa chọn đầu mũi từ 20IP đến 70IP. Chiều dài: lựa chọn 60mm và 100mm
Bộ đầu sao 6 cạnh, Koken TORXplus, Koken RS4025/9-IP Bộ sao 6 cạnh với 9 cỡ từ 20IP đến 60IP
Mã số: RS4025/9-IP
Chiều dài: 60mm
Thanh giữ khẩu 3/8 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang