Đầu tròng cờ lê lực RCK

Nhà sản xuất: Kanon

Dòng RCK kiểu đầu cờ lê
Dùng cho cờ lê lực Kanon dòng LCK
Với các lựa chọn từ 7 đến 65mm
Hãng SX: Kanon Nhật

Dòng sản phẩm đầu cờ lê lực Kanon
Kiểu: RCK đầu tròng
Nhiều cỡ từ cỡ 7 đến 65mm, tương đương với các cỡ cờ lê lực Kanon dòng LCK
Vui lòng chọn cỡ, tương đương với các cỡ cờ lê lực tương ứng.

Bảng số liệu dòng đầu tròng RCK của Kanon:

 

Cờ lê lực thay đầu, RCK Kanon, đâu tròng dùng cho cờ lê lực, Kanon RCK, Kanon LCK
Các đầu cờ lê của dòng sản phẩm RCK của Kanon
Sản phẩm đi cùng với các dòng cờ lê lực thay đầu LCK của Kanon
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang