Đo tỷ trọng nước bình AG601

Nhà sản xuất: KTC

Dụng cụ đo tỷ trọng dung dịch KTC
Mã số: AG601
Dùng đo nhiệt độ đông của dung dịch
Dùng đo tỷ trọng dung dịch nước bình ắc quy

Dụng cụ đo tỷ trọng nước bình ắc quy KTC
Mã số: AG601
Chiều dài: 150mm
Trọng lượng: 150g
Đi kèm 1 ống nhựa đo với dạng nhỏ giọt

Mục đích sử dụng:
. Đo nhiệt độ đông của nước làm mát (LLC) (Thang đo A và B)
. Đo tỷ trọng kế nước bình ắc quy (Thang đo C)

Thông số về sản phẩm đo tỷ trọng kế KTC AG601:

 

Đo tỷ trọng dung dịch bình điện, đo tỷ trọng nước bình ắc quy, Đo tỷ trọng nước bình điện, đo tỷ trọng nước bình ắc quy, AG601, KTC AG601,
Tỷ trọng kế, KTC AG601, đo tỷ trọng kế, đo tỷ trọng nước bình điện, Dải đo & thang đo của tỷ trọng kế AG601:

. Nước làm mát (LLC):
Ethylene: 0 - 55 độ (thang A)
Propylene: 0 - 55 độ (thang B)
. Nước bình ăc quy: 1.10 - 1.40 kg/l
(thang đo 0.01 kg/l)


Thông số về sản phẩm đo tỷ trọng kế KTC AG601:
 

Đo tỷ trọng kế, đo tỷ trọng dung dịch, KTC AG601, tỷ trọng kế KTC Nhật Đo tỷ trọng nước bình điện, đo tỷ trọng nước bình ắc quy, KTC AG601,
Tỷ trọng kế, tỷ trọng kế nhập khẩu, AG601, đo tỷ trọng nước làm mát Tỷ trọng kế nhập khẩu, đo tỷ trọng bình điện
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang