Hoa thị khẩu 1/2" KTC TB4E09

Nhà sản xuất: KTC

Bộ đầu E hoa khế KTC
Mã số: TB4E09 với chân nối cỡ 1/2 inch
Đầu E cỡ: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Trọng lượng: 705g

Bộ hoa khế KTC dạng đầu khẩu
Mã số: TB4E09
Đầu khẩu hoa thị loại 1/2 inch
Cỡ hoa khế: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Trọng lượng: 705g

Hình ảnh chi tiết về bộ hoa thị, bộ sao KTC TB4E09:

 

Bộ đầu E, bộ đầu khẩu luc giác cạnh cong, KTC TB4E09,
Bộ khẩu E với 9 cỡ với chân nối loại 1/2 inch từ cỡ E8 đến E24.
Nếu có nhu cầu các cỡ đơn lẻ, vui lòng liên lạc.
Các cỡ cụ thể như sau: B4-E8, B4-E10, B4-E11, B4-E12, B4-E14, .. ..  B4-E24.
Nếu yêu cầu chân nối cỡ 1/4" hay 3/8" tham khảo TB2E06 hoặc TB3E09


Bộ khẩu hoa thị cạnh cong KTC TB4E09:
 

Bộ khẩu hoa thị cạnh cong, bộ khẩu E, KTC TB4E09 Bộ đầu khẩu E, bộ khẩu E, bộ hoa thị dạng khẩu E, TB4E09
Bộ đầu khẩu hoa thị 6 cạnh cong, bộ đầu khẩu E KTC TB4E09 
Gồm 9 đầu E với các cỡ từ E8 đến E24, đầu nối khẩu loại 1/2 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang