Hoa thị sao KTC TBT208TH

Nhà sản xuất: KTC

Bộ hoa thị sao KTC dạng đầu khẩu 1/4"
Mã số: TBT208TH gồm 8 cỡ, có lỗ giữa
Cỡ hoa thị: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
Trọng lượng: 355g

Bộ hoa thị sao KTC dạng đầu khẩu 1/4 inch
Mã số: TBT208TH
Đầu khẩu hoa thị loại 1/4 inch, có lỗ giữa
Cỡ hoa thị: BT2-T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
Trọng lượng: 355g

Hình ảnh chi tiết về bộ hoa thị KTC TBT208TH:

 

Bộ sao KTC đầu khẩu 1/4 inch, KTC TBT208TH, bộ sao gồm 8 cỡ từ T8H đến T30, bộ hình sao KTC Nhật,
Bộ hình sao KTC với 8 cỡ từ T8H đến T30H, có chiều dài đều nhau bằng 59.5mm
Bộ sao với dạng khẩu 1/4 inch được sắp xếp bởi thanh giữ khẩu EHB210
Các mã số lẻ lần lượt là BT2-T8H, BT2-T9H, BT2-T10H, ... .. BT2-T27H, BT2-T30H.
Đối với bộ sao đầu 3/8" hay 1/2 inch, tham khảo TBT308THTBT407TH.


Đối với yêu cầu chiều dài hơn, tham khảo bộ sao KTC TBT2L08TH:
 

Bộ sao dài loại 1/4 inch, bộ đầu hoa thị hình sao dài dạng đầu khẩu 1/4 inch, KTC TBT2L08TH, bộ sao gồm 8 cỡ,
Bộ hình sao KTC với 8 cỡ từ T8H đến T30H, có chiều dài đều nhau bằng 121.5mm
Bộ sao với dạng khẩu 1/4 inch được sắp xếp bởi thanh giữ khẩu EHB210
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang