Kìm mở phanh ngoài KTC dòng SOP

Nhà sản xuất: KTC

Kìm mở phanh trong 
Mã số sản phẩm: SOP
Có các lựa chọn tùy theo mũi
Xuất xứ: KTC Nhật

Kìm mở phanh ngoài (phanh trục)
Mã số dòng sản phẩm: SOP
Có các lựa chọn mũi thẳng và cong.
Vui lòng xem và lựa chọn sản phẩm theo bảng thông số bên dưới:

Một số loại kìm phanh trong của KTC với các kiểu mỏ thẳng, mỏ cong:

 

Kìm phanh ngoài, kìm phanh lỗ KTC Nhật, KTC SOP-171, SOP-1715
Kìm mở phanh trong SOP-171, SOP-1715 tùy theo lựa chọn mũi 2mm hay 1.5mm
Kìm phanh ngoài, kìm phanh trục, KTC SOP-171LL, mũi 1.2mm
Kìm mở phanh trong SOP-171LL với mũi 1.2mm, dùng trong xưởng xe máy Honda.
Kìm phanh ngoài mỏ cong, KTC SOP-172, kìm phanh trục, kìm phanh nhật
Kìm mở phanh trong mũi cong SOP-172 với mũi 2.0mm
Kìm phanh ngoài KTC, KTC SOP-172LL, kìm phanh mũi 1.2mm
Kìm mở phanh trong mũi cong dài SOP-172LL với mũi 1.2mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang