Kìm mở phanh trong KTC dòng SCP

Nhà sản xuất: KTC

Kìm mở phanh trong 
Mã số sản phẩm: SCP
Có các lựa chọn tùy theo mũi
Xuất xứ: KTC Nhật

Kìm mở phanh trong (phanh lỗ)
Mã số dòng sản phẩm: SCP
Có các lựa chọn mũi thẳng và cong.
Vui lòng xem và lựa chọn sản phẩm theo bảng thông số bên dưới:

Một số loại kìm phanh trong của KTC với các kiểu mỏ thẳng, mỏ cong:

 

Kìm phanh trong, kìm phanh lỗ, kìm mở phanh, kìm phanh KTC
Kìm mở phanh trong SCP-171, SCP-1715 tùy theo lựa chọn mũi 2mm hay 1.5mm
Kìm phanh dài, mũi 1.2mm, kìm phanh KTC Nhật, KTC SCP-171LL
Kìm mở phanh trong SCP-171LL với mũi 1.2mm, dùng trong xưởng xe máy Honda.
Kìm phanh mỏ cong, KTC SCP-172L, kìm phanh trong, kìm tháo phanh lỗ
Kìm mở phanh trong mũi cong SCP-172L với mũi 1.2mm
Kìm phanh mỏ cong, KTC SCP-172LL, kìm phanh trong, kìm phanh nhập khẩu
Kìm mở phanh trong mũi cong dài SCP-172LL với mũi 1.2mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang