Tay vặn chữ T đầu vuông 3/8 dòng 3715

Nhà sản xuất: Koken

Tay vặn chữ T đầu vuông
Mã số: 3715
Có thêm lựa chọn: 3715S, 3715SL, 3715SLK
Hãng SX: Koken Nhật bản

Tay vặn chữ T dạng đầu nối khẩu 3/8 inch
Mã số sản phẩm: 3715
Chiều dài tay vặn: 268mm, tay ngang: 240mm
Tùy theo kích thước và cơ cấu vặn, mà có thêm lựa chọn với 3715S, 3715SL 7 3715SLK

Thông số và hình ảnh sản phẩm tay vặn chữ T Koken đầu 3/8 inch:

 

Tay vặn chữ T, Koken 3715, tay vặn nhanh, tay vặn xoay nhanh, 3715SLK
Tay vặn chữ T, T đầu 3/8 inch, Koken 3715, Koken 3715SL, Koken 3715SLK

Tay vặn chữ T đầu vuông loại 3/8 inch

Có các lựa chọn với mã số: 3715, 3715SS, 3715SL
Mã số 3715 với tay cố định
Với mã 3715SL: tay vặn ngang với cơ cấu trượt
Còn mã 3715SLK là tay trượt có ống xoay để thao tác nhanh

Tay vặn Koken, T đầu 3/8 inch, 3715SLK Koken, 3715SL Koken


Thông số và hình ảnh sản phẩm tay vặn đầu 1/2 inch:
 

Tay vặn chữ T đầu 1/2 inch, Koken 4715, tay vặn đầu vuông 1/2 inch Tay chữ T, Koken 4715S, tay chữ T Koken Tay trượt chữ T, tay vặn chữ T Koken, Koken 1/2 inch, Koken 4715SL
Tay vặn chữ T 4715 Tay vặn chữ T 4715S Tay vặn chữ T 4715SL
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang