Tháo bu lông gãy RS3129/6-L60

Nhà sản xuất: Koken

Bộ tháo bu lông gãy
Mã số: RS3129/6-L60 loại 3/8 inch
Với 6 cỡ: 2, 3, 4, 6, 8, 10
Xuất xứ: Koken Nhật

Bộ tháo bu lông gãy loại 3/8 inch
Mã số: RS3129/6-L60
Với 6 cỡ từ 2, 3, 4, 6, 8, 10
Có thanh giữ loại đầu 3/8 đi kèm

Thông số, hình ảnh bộ tháo bu lông gãy loại 3/8 inch RS3129/6-L60:

 

Bộ tháo bu lông gãy, Koken RS3129/6-L60, Koken 3129-L60, tháo bu lông gãy
Bộ tháo bu lông gãy với đầu khẩu 3/8 inch gồm 6 cỡ: 2, 3, 4, 6, 8, 10
Tương đương với bu lông các cỡ từ M5 đến M20 


Chi tiết các cỡ khẩu tháo bu lông gãy Koken 3129.60:

Tháo ốc gẫy, tháo bu lông gãy, Koken 3129.60, Koken RS4129/6-L60
Khẩu tháo bu lông gãy với đầu khẩu 3/8 inch gồm 6 cỡ: 2, 3, 4, 6, 8, 10. Chiều dài: 60mm
Dòng sản phẩm: 3129.60


Với các đầu lớn hơn, tham khảo 4129.75 hoặc bộ RS4129/5-L75:
 

Bộ tháo bu lông gãy, Koken 4129.75, Koken RS4129/5-L75, tháo ốc gẫy, tháo bu lông gẫy
Khẩu tháo bu lông gãy với đầu khẩu 1/2 inch gồm 6 cỡ: 8, 10, 12, 14, 16. Chiều dài: 75mm
Dòng sản phẩm: 4129.75. Bộ sản phẩm RS4129/5-L75
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang