Tháo bu lông tròn cạnh RS3127/8

2.511.000₫

Nhà sản xuất: Koken

Bộ tháo đai ốc mòn giác
Mã số: RS3127/8 loại 3/8 inch
Gồm 8 cỡ từ 8 đến 16
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ tháo đai ốc mòn giác
Mã số: RS3127/8 loại 3/8 inch
Gồm 8 cỡ từ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Thanh giữ với 8 đầu giữ

Tham khảo thông số hình ảnh bộ tháo đai ốc mòn giác Koken RS3127/8:

 

Bộ tháo ốc mòn, Koken 3127/8, Koken 3127, tháo đai ốc mòn
Với đầu khẩu cỡ 3/8 inch có các lựa chọn cho các cỡ từ 8 đến 19. Dòng sản phẩm 3127.
Bộ tháo đai mòn giác Koken RS3127/8.


Tham khảo thông số hình ảnh bộ tháo đai ốc mòn giác Koken RS4127/6:
 

Tháo ốc mòn giác, Koken RS4127/6, Koken 4127, bộ tháo ốc mòn,
Đầu khẩu 1/2 inch có các lựa chọn cho các cỡ từ 14 đến 25.4. Dòng sản phẩm 4127.
Với mã số bộ, tham khảo RS4127/6
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang