Tháo bu lông tròn cạnh RS4127/6

Nhà sản xuất: Koken

Bộ tháo đai ốc mòn giác
Mã số: RS4127/8 loại 1/2 inch
Gồm 6 cỡ từ 14 đến 25.4
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ tháo đai ốc mòn giác
Mã số: RS4127/8 loại 1/2 inch
Gồm 6 cỡ từ 17, 19, 21, 22, 24, 25.4
Thanh giữ với 6 đầu giữ

Tham khảo thông số, hình ảnh bộ tháo bu lông gãy RS4127/8:

 

Tháo ốc mòn giác, Koken RS4127/6, Koken 4127, bộ tháo ốc mòn,
Đầu khẩu 1/2 inch có các lựa chọn cho các cỡ từ 14 đến 25.4. Dòng sản phẩm 4127.
Với mã số bộ, tham khảo RS4127/6


Với các cỡ nhỏ hơn, tham khảo bộ tháo đai ốc mòn giác Koken RS3127/8:
 

Bộ tháo ốc mòn, Koken 3127/8, Koken 3127, tháo đai ốc mòn
Với đầu khẩu cỡ 3/8 inch có các lựa chọn cho các cỡ từ 8 đến 19. Dòng sản phẩm 3127.
Bộ tháo đai mòn giác Koken RS3127/8.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang