Thước cặp cơ khí KTC GMN

Nhà sản xuất: KTC

Thước cặp cơ khí
Mã số dòng sản phẩm: GMN
Với 3 lựa chọn: GMN-15, GMN-20, GMN-30
Xuất xứ: KTC Nhật

Thước cặp cơ khí
Dòng sản phẩm: GMN
Có 3 lựa chọn cho kích thước thông dụng: 0-150mm, 0-200mm, 0-300mm


Tham khảo thông số hình ảnh sản phẩm thước cặp KTC dòng GMN:
 

Thước cặp KTC Nhật, KTC GMN-15, GMN-20, GMN-30
KTC có các lựa chọn với panme dòng GMN:
. Với các cỡ thông dụng: 0-150mm, 0-200mm, 0-300mm mã số tương ứng là GMN-15, GMN-20, GMN-30.
Thước panme KTC, KTC GMM-025, GMM-050
KTC có các lựa chọn với panme dòng GMM:
. Với các cỡ thông dụng: 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm mã số tương ứng là GMM-025, GMM-050, GMM-075.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang