Tô vít 4 cạnh KTC cán nhựa PDD1

Nhà sản xuất: KTC

Tô vít 4 cạnh KTC
Mã số: PDD1
Có các lựa chọn về mũi và chiều dài
Xuất xứ: KTC Nhật

Kích thước

Tô vít cán nhựa KTC - Tô vít 4 cạnh nhập khẩu
Mã số: PDD1
Tô vít 4 cạnh có các lựa chọn: mũi số 1, số 2, số 3 với mã số PDD1-1, 2, 3
Chiều dài toàn bộ: 160, 205, 265mm, Chiều dài phần mũi: 75, 100, 150mm
Tham khảo bảng số liệu bên dưới

Bảng số liệu tô vít 4 cạnh KTC dòng PDD1:
 

Tô vít 4 cạnh KTC, KTC PDD1-2, tô vít 4 cạnh cán nhựa, tô vít nhập khẩu Tô vít 4 cạnh KTC dòng PDD1
Đầu mũi từ tính với cán nhựa cứng
Với lựa chọn mũi số 1, 2, 3

Mã số tương ứng là PDD1-1, PDD1-2, PDD1-3


Một số hình ảnh về tô vít dòng PDD1 và bộ tô vít cán nhựa cứng KTC PMD18:
 

Bộ to vít cán nhựa cứng, bộ to vít KTC Nhật, bộ tô vít nhập khẩu, PDD1-1, PDD1-2, PDD1-3 Tô vít KTC, tô vít 2 cạnh, tô vít 2 cạnh, MDD1-75, MDD1-100, MDD1-150
Bộ tô vít cán nhựa, KTC PMD18, bộ tô vít 8 chiếc
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang