Tô vít KTC cán gỗ dòng D12

Nhà sản xuất: KTC

Tô vít cán gỗ
Dòng sản phẩm: D12, với dòng D12P2 (tô vít 4 cạnh) & dòng D12M2 (tô vít 2 cạnh)
Nhà sản xuất: Kyoto Tool Co., Ltd. (KTC), Nhật Bản

Tô vít cán gỗ KTC, dòng 4 cạnh và 2 cạnh - Wooden Grip Screwdriver
Mã số dòng sản phẩm: D12P2 (4 cạnh), D12M2 (2 cạnh)
Chiều dài toàn bộ: 195-290mm, Phần đầu mũi có từ tính.

Hình ảnh, thông số của tô vít cán gỗ 4 cạnh KTC dòng sản phẩm D12P2:

Các mũi 4 cạnh có các mã như: D12P2-1, D12P2-2, D12P2-215 và D12P2-3

Tô vít cán gỗ KTC, tô vít cán gỗ, KTC D12P2, D12P2-215, D12P2-2
Các mũi thường dùng trong bộ dụng cụ xưởng ô tô: D12P2-1, D12P2-2, D12P2-3
Mã D12P2-215 mũi PH2 chiều dài: 150/280mm được lựa chọn sử dụng trong bộ dụng cụ dùng cho xe máy Honda HVN40


Với mũi 2 cạnh, tham khảo hình ảnh, thông số của tô vít cán gỗ KTC dòng D12M2:
Các mũi 2 cạnh có các mã như: D12M2-5, D12M2-6, D12M2-7 và D12M2-8

Tô vít cán gỗ 2 cạnh, KTC D12M2, D12M2-6, D12M2-8, tô vít cán gỗ nhập khẩu
Các cỡ thường dùng trong bộ dụng cụ xưởng ô tô: D12M2-5, D12M2-6, D12M2-8
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang