Tô vít điện tử Vessel dòng 9900

Nhà sản xuất: Vessel

Bộ tô vít điện tử
Mã số dòng sản phẩm: TD
Với 1 số lựa chọn theo kiểu mũi
Xuất xứ: Vessel Nhật

Tô vít điện tử
Dòng sản phẩm: No.9900 với các lựa chọn mũi nhỏ cỡ 2 cạnh và 4 cạnh
Tô vít 4 cạnh với lựa chọn PH0, PH00. Chiều dài: 75, 100, 150mm
Tô vít 2 cạnh với lựa chọn: mũi 1.8-3mm. Chiều dài: 50, 75, 100, 150mm
Xuất xứ: Vessel Nhật

Thông số, hình ảnh các lựa chọn bộ tô vít mũi nhỏ 2 cạnh & 4 cạnh Vessel:

 

Tô vít điện tử Vessel, Vessel No.9900, tô vít Vessel Nhật Tô vít điện tử Vessel, Vessel No.9900, PH00x75, Vessel Ph0x100
Tô vít Vessel dùng trong tháo lắp
các đồ điện tử: máy tính & điện thoại
Mũi 4 cạnh: PH0 & PH00 (No.9900)


Với nhu cầu theo bộ của dòng No.9900 tham khảo mã 9902 & 9903:
 

Bộ tô vít Vessel, Vessel 9902, Vessel 9903 Bộ tô vít điện tử Vessel, Vessel 9902, bộ tô vit 3 chiếc
Bộ tô vít điện tử Vesel (9902 - 3 chiếc)
Mũi 4 cạnh: PH00 (75) & PH0 (100)
Mũi 2 cạnh: 1.8mm (50mm)
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang