Bộ cờ lê lực điện tử TB406WG1

Nhà sản xuất: KTC

Bộ cờ lê lực KTC dạng đồng hồ điện tử
Mã số: TB406WG1, dải đo: 17-85Nm
Các đầu nối 1/2 inch các cỡ: 10, 12, 14, 17, 19
Trong lượng: 1.4kg

Bộ cờ lê lực KTC
Mã số: TB406WG1
Bao gồm:
. Cờ lê lực GEK085-R4 với dải đo từ 17-85 Nm (đầu nối khẩu cỡ 1/2 inch)
. Bộ đầu khẩu 1/2 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B4-10W, 12W, 14W, 17W, 19W
. Hộp nhựa chuyên dụng với thanh giữ khẩu EHB405
Trọng lượng: 1.7 kg

Hình ảnh bộ cờ lê lực đi kèm đầu khẩu loại 1/2 inch TB406WG1:
 

Bộ cờ lê lực điện tử, cờ lê lực điện tử KTC, KTC TB406WG1, dải lực 17-85Nm, đầu khẩu 10-19mm
Bộ cờ lê lực bao gồm cờ lê lực điện tử đi kèm bộ đầu khẩu cỡ 1/2 inch.
Cờ lê lực GEK085-R4 với dài đo từ 17-85Nm.
Bộ đầu khẩu loại 1/2 inch với 5 đầu khẩu 12 cạnh cỡ 10, 12, 14, 17, 19.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang