Đầu nối nhanh Nitto dòng SF

Nhà sản xuất: Nitto

Đầu nối nhanh Nitto dòng SF
Mã số: 20SF, 30SF, ..
Loại ren trong 1/4 inch, 3/8 inch, ..
Hãng SX: Nitto Nhật

Đầu nối nhanh Nitto Kohki
Mã số dòng sản phẩm: SF
Loại SF: một đầu nối nhanh và một đầu ren trong loại 1/4 inch, đầu cái ren ngoài
Các mã thông dụng là 20SF (loại ren 1/4 inch), 30SF (loại ren 3/8 inch)..
 

Bảng số liệu đầu nối nhanh loại SF

Đầu nối nhanh Nitto 20SF, 30SF, 40SF, khớp nối nhanh Nitto

Loại thông dụng: với cỡ 1/4 inch, sử dụng mã số 20SF
Các loại khác có thể lựa chọn: 30SF, 40SF, 400SF, 600SF hay 800SF


Khớp nối nhanh các loại sử dụng trong hệ thống khí nén của Nitto .. 
 

Sơ đồ hệ thống khí nén với các đầu nối nhanh Nitto

Hệ thống khí nén, đầu nối khí nén, đầu nối nhanh Nitto, Nitto Japan, khớp nối nhanh

Đầu nối nhanh SF chủ yếu được nối làm đầu ra từ các hệ thống đường ống, do kết nối ren trong .. .
Tùy thuộc vào thông số ren đầu ra của đường ống mà dòng SF có lựa chọn phù hợp như 20SF, 30SF, 40SF .. 
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
0353710629
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang